25 års erfaring med udarbejdelse af deviation card / kompasretning

Jeg udfører følgende inden for kompasretning eller compass adjusting /adjustment:

  • Authorized Compass Adjustment
  • Godkendt kompasretning og omsvaj med efterfølgende udførsel af deviationstabel med stempel til alle fartøjer/skibe i hele Danmark og hele verden.
  • Årlig eftersyn af reserve magnetkompas.
  • Udskiftning af magnetkompas. Opgaven skal bestilles i god tid.
  • Efterfyldning af olie i kompasset. Opgaven skal bestilles i god tid.
  • Jævnfør Bekendtgørelse Forskrifter for Skibes Bygning og Udstyr skal magnetkompasset være certificeret og leve op til de fastsatte standarder. Certifikatet skal fornyes i tilfælde af reparationer på kompasset. Det er skibsførerens ansvar at certifikatet er gyldigt og at det til alle tider er tilgængeligt for myndighederne.
  • Deviation card og deviationstabel

Alle skibe med en bruttotonnage på 150 og derover, samt passagerskibe uanset størrelse skal have et reservemagnetkompas, der kan udskiftes med det kompas der kræves eller tilsvarende, der kan udfører funktionerne.

Der kan gå op til tre måneder før magnetismen i en nybygning bliver konstant.

Læs også om andre havneservice ydelser såsom: rov-service.

Hvis du har nogle spørgsmål, eller gerne vil have mere information kompasretning/compass adjustment og deviationstabel/deviation card, så tøv ikke med at kontakte Nautisk Multiservice. 

Professionel kompasretning

SERVICERER HELE DANMARK